SRAM型FPGA单粒子翻转效应加固方法
姜昱光, 韩建伟, 朱翔, 蔡明辉
Single event upset mitigation testing of SRAM-based FPGAs
Jiang Yuguang, Han Jianwei, Zhu Xiang, Cai Minghui
北京航空航天大学学报 . 2014, (8): 1073 -1077 .  DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2013.0514


版权所有 © 《北京航空航天大学学报》编辑部
通讯地址:北京市海淀区学院路37号 北京航空航天大学学报编辑部 邮编:100191 E-mail:jbuaa@buaa.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发