SVRM辅助的北斗GEO卫星反射信号土壤湿度反演方法
杨磊, 吴秋兰, 张波, 梁勇, 洪学宝, 邹文博
SVRM-assisted soil moisture retrieval method using reflected signal from BeiDou GEO satellites
YANG Lei, WU Qiulan, ZHANG Bo, LIANG Yong, HONG Xuebao, ZOU Wenbo
北京航空航天大学学报 . 2016, (6): 1134 -1141 .  DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2015.0656


版权所有 © 《北京航空航天大学学报》编辑部
通讯地址:北京市海淀区学院路37号 北京航空航天大学学报编辑部 邮编:100191 E-mail:jbuaa@buaa.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发