Contemporary Calling Theory and Human Resource Management in Public Sector
JIANG Xinhui, WANG Min, HUANG Bo, GAO Jiankun, CHEN Nannan
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics Social Sciences Edition . 2017, (6): 6 -12 .  DOI: 10.13766/j.bhsk.1008-2204.2017.0194