Research on Consumers' Preference of Food Traceability Information
LIU Cheng, ZHENG Xiaodong, LI Jiaoyuan, FANG Xiangming
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics Social Sciences Edition . 2019, (1): 98 -105 .  DOI: 10.13766/j.bhsk.1008-2204.2016.0308