Contemporary Shi Zhe-cun
WENG Ju-fang
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics Social Sciences Edition . 2010, (3): 72 -75 .