ISSN 1008-2204
CN 11-3979/C

在线办公系统

栏目
人大制度若干基础理论问题探究
浦兴祖
2017, 30(3): 1-8. DOI: 10.13766/j.bhsk.1008-2204.2017.0025
摘要 HTML PDF
人大代表民意回应度的计算机辅助测量
严行健
2017, 30(3): 9-16, 54. DOI: 10.13766/j.bhsk.1008-2204.2017.0024
摘要 HTML PDF
北京市行政-立法关系研究——基于北京市人大立法过程的视角
陈文博, 蒋沅嫄
2017, 30(3): 17-24. DOI: 10.13766/j.bhsk.1008-2204.2017.0023
摘要 HTML PDF
省级人大加强全口径预算审查监督的实证研究
王逸帅
2017, 30(3): 25-34. DOI: 10.13766/j.bhsk.1008-2204.2017.0026
摘要 HTML PDF
论《慈善法》的理解与完善建议
李永军
2017, 30(3): 35-40. DOI: 10.13766/j.bhsk.1008-2204.2016.0217
摘要 HTML PDF
慈善募捐中隐私权保护的冲突与协调
褚蓥
2017, 30(3): 41-47. DOI: 10.13766/j.bhsk.1008-2204.2016.0215
摘要 HTML PDF
慈善组织认定中的基本法律问题
李芳
2017, 30(3): 48-54. DOI: 10.13766/j.bhsk.1008-2204.2016.0216
摘要 HTML PDF
论慈善组织高管的谨慎义务
王涛
2017, 30(3): 55-62. DOI: 10.13766/j.bhsk.1008-2204.2016.0218
摘要 HTML PDF
熵理思维视角下的科学立法探析
李栗燕
2017, 30(3): 63-67. DOI: 10.13766/j.bhsk.1008-2204.2016.0188
摘要 HTML PDF
中国经济增长趋势研究
崔俊富, 苗建军, 陈金伟
2017, 30(3): 68-73. DOI: 10.13766/j.bhsk.1008-2204.2015.0172
摘要 HTML PDF
高校全面预算管理绩效评价——以北京市某高校为例
蔡艳艳, 刘志新
2017, 30(3): 74-79. DOI: 10.13766/j.bhsk.1008-2204.2015.0203
摘要 HTML PDF
员工建言行为对个体绩效的影响——基于资源保护视角及上下级关系的调节作用
黄攸立, 张洁
2017, 30(3): 80-86. DOI: 10.13766/j.bhsk.1008-2204.2015.0277
摘要 HTML PDF
基于MPCM的先进复合材料构件制造成本分析
吕雪, 周泓, 王艳洁, 顾轶卓
2017, 30(3): 87-91. DOI: 10.13766/j.bhsk.1008-2204.2016.0439
摘要 HTML PDF
冯内古特重构生态人类社会的生态后现代主义伦理观
陈世丹
2017, 30(3): 92-97, 115. DOI: 10.13766/j.bhsk.1008-2204.2017.0014
摘要 HTML PDF
试论约翰·贝里曼的情欲诗写
彭予, 却俊
2017, 30(3): 98-102. DOI: 10.13766/j.bhsk.1008-2204.2016.0123
摘要 HTML PDF
理工类高校博士研究生幸福感情况探究——基于北京航空航天大学的调查
丁永斌, 王璀璨, 王文文
2017, 30(3): 103-108. DOI: 10.13766/j.bhsk.1008-2204.2015.0321
摘要 HTML PDF
从层次结构变化看中国高等教育过度与不足
冯磊
2017, 30(3): 109-115. DOI: 10.13766/j.bhsk.1008-2204.2015.0364
摘要 HTML PDF
高校博物馆场域下的文化育人
邓怡, 雷庆
2017, 30(3): 116-120. DOI: 10.13766/j.bhsk.1008-2204.2015.0367
摘要 HTML PDF

访问统计

  • 总访问量:
  • 今日访问:
  • 在线人数: