On-site induction brazing of tubes
Zhang Wei, Qi Bojin, Jin Yulan, Zhang Jin
2005, 31(02): 242-246.  
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 9215
Tube free bulging experiment with force-end and material properties testing
CHENG Pengzhi, LANG Lihui, GE Yulong, RUAN Shangwen, WANG Tao, WU Hai
2015, 41(4): 686-692.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2014.0603
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 984
Design technique based on CDD function for industrial CT system
Wei Dongbo, Fu Jian, Li Bing, Zhang Lei
2007, 33(02): 214-218.  
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 2823
UDRE estimation approach based on satellite surveillance dilution of precision
Shao Bo, Liu Jiansheng, Huang Zhigang, Li Rui
2010, 36(8): 900-903.  
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 2144
Carbon dioxide accumulation of space station crew quarters
Fu Shiming, Xu Xiaoping, Li Jindong, Pan Zengfu
2007, 33(05): 523-526.  
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 1763
Dynamic characteristic of squeeze film based on finite element method
Deng Yin, Lin Li, Shi Yajie, Hong Jie
2006, 32(05): 531-535.  
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 2025
Preferred orientation of electrolytic copper foil
Zhang Shichao, Jiang Tao, Bai Zhiming
2004, 30(10): 1008-1012.  
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 33
Design and parametric analysis of front suspension of new sport car
Jiang Libiao, Liu Yonghua, Gu Fangde, Wei Tao
2010, 36(4): 482-485.  
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 3021
Influent of inerting process of multi-bays central fuel tank for civil passenger airplane under various gas distributions
Feng Shiyu, Feng Chenxi, Wang Qixiang, Liu Weihua
2012, 38(5): 595-600.  
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 995
2015年第41卷第9期电子期刊
2015, 41(9)  
iconDownload
Resonance suppression method based on digital filter for servo system
WANG Jianmin, WU Yunjie, LIU Youmin, ZHANG Wulong
2015, 41(3): 485-491.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2014.0218
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 97240
Discrete element simulation of mechanical characteristics of sands under principal stress axes rotation
TONG Zhaoxia, WANG Bo, ZUO Zhaokun, YAO Yangping
2015, 41(6): 976-981.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2014.0434
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 92247
2014年第40卷第11期电子期刊
2014, 40(11)  
iconDownload
Large scale uniform electromagnetic field simulation based on Helmholtz coil
HUANG Songtao, ZHANG Wei, ZHANG Pengfei, QI Zewu
2015, 41(2): 203-208.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2014.0168
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 78371
2015年第41卷第1期电子期刊
2015, 41(1)  
iconDownload
Solution of stress intensity factor of surface cracked geometry with clamped ends
Cao Shusen, He Xiaofan, Yang Boxiao, Liu Wenting
2014, 40(11): 1637-1642.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2013.0717
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 60826
Approximate calculation method of buckling load on integral sub-stiffened panel
XU Yuanming, LI Songze
2015, 41(3): 369-374.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2014.0240
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 55115
Multi-user identification based on double views coupling in cooperative interaction scenarios
YANG Yuhui, WANG Weijie, WAN Huagen
2015, 41(5): 930-940.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2014.0454
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 53094
Building areas extraction basing on MSER in unmanned aerial vehicle images
DING Wenrui, KANG Chuanbo, LI Hongguang, LIU Shuo
2015, 41(3): 383-390.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2014.0177
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 41775
Analysis of the stability of the core payload on the satellite XPNAV-01
YAN Linli, ZHANG Jiankang, ZHOU Qingyong, LEI Yaohu, FAN Shaojuan
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0273
Analysis of Healthy Load-bearing Mechanical Properties of Airport Taxiway Bridges under Multifactorial Effects
ZHANG Yuhui, LIAO Shujiao, ZHAO Yuanyuan
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0299
Research on Coupling Suppression of Blended-Wing-Body Combined-Cycle-Power Vehicle
XIONG Zhiyue, ZHANG Shuguang, DING Jiayuan, LIAO Yuzhou
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0270
Infrared small target detection based on dual-domain and global context feature extraction
REN Yong, DUO Lin, XU Boyu, YANG Xin
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0048
Large-scale Trajectory Optimization Based on Air Traffic Complexity
WANG Hongyong, HUANG Jiawen, JIANG Gaoyang, ZHONG Fengwei
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0069
Roll bearing life prediction based on multi-scale feature fusion
HUO Jiuyuan, LI Xin, CHANG Chen, LI Yufeng, ZHANG Yaonan
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0161
Dynamic model of high confidence tilt-hinge rotor based on Newton-Euler recurrence method
YANG Yisong, LI Jianbo, DUAN Dengyan
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0230
Research on strain transmission of space solar cells
GAO Hongxin, ZHAO Shougen, ZHU Jialin, YU Yihao, LIU Xin, YANG Letian
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0074
A prediction method for matching between in-orbit satellites and ITU satellite network filings based on knowledge graph
XU Cong, SHI Mengxin, WANG Hongfeng, JIA Qingyu, ZHI Jia, YANG Jiasen
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0217
Small object detection algorithm for aerial photography based on adaptive compound convolution
DENG Tianmin, YU Yang, CHEN Yuetian, XIE Pengfei
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0135
A high-capacity image steganography algorithm based on end-to-end deep learning networks
LI Fan, LIU Chenyang, SUN Zhibo, DONG Zhenbo, QIAN Weipeng
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0302
Object Tracking Algorithm Based on Deep Feature Modification
CHEN Kai, HUANG Yujie, ZHAO Xiaodong, WANG Pengfei, LIN Yanze, LEI Yichen
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0196
Displacement sensorlesscontrol of electromagnetic linear actuator based on improved sliding mode observer
GE Wenqing, LI Detong, SONG Yadong, TAN Cao, LI Bo
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0291
Space-Time Spectral Entropy based Synchronization Error Estimation for Distributed Array Radar
GENG Xueyin, WANG Jun, YANG Bin, SUN Jinping
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0177
An Adaptive Algorithm for Target Tracking Scale Based on Image Semantic Segmentation
CHEN Kai, ZHAO Xiaodong, HUANG Yujie, WANG Pengfei, LEI Yichen, ZHANG Biao, ZHANG Cong
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0197
Human 3D posture detection and modeling based on variational autoencoder in multi-vision
ZHAO Xiaodong, CHEN Kai, HUANG Yujie, WANG Pengfei, WANG Ziyuan
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0070
Simulation modeling methodology for broadband conducted immunity quantization of analog and analog-digital hybrid chips
CHEN Xi, XIE Shuguo, WEI Mengyuan, LI Yuanyuan
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0193
An efficient Swin Transformer accelerator design
CAI Qingzhu, LIU Qiang
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0222
Model design and aerodynamic simulation of a fold-wing aircraft
HU Wenhua, LIU Wenju, WU Ruiqin, CHEN Sanya, FENG Jingjing, WU Xia
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0064
Mechanism analysis and process optimization of transverse cracking of hydraulic crushing hammer piston
TONG Guiying, WAN Yinan, ZHANG Lei, SHI Yan, ZHANG Yeming
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0130
Underwater visible light communication sensing integrated waveform design based on OTFS-LFM
YANG Xin, DUO Lin, REN Yong, XU Boyu
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0770
Experimental study on the effect of the aperture of the accelerator grid on the performance of variable thrust ion thruster
HU Jing, GUO Dezhou, GENG Hai, YANG Fuquan, LI Jianpeng, CHEN Juanjuan
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0180
A low-dose CT deep unfolding network based on a sparse prior
WANG Yue, ZHANG Xiong, SHANGGUAN Hong, CUI Xueying, ZHANG Pengcheng, GUI Zhiguo
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0049
Research on integrated scheduling of shipboard helicopters sortie operation on amphibious assault ship
HAN Wei, HAN Xiaohua, SU Xichao, WANG Liusong, WU Haonan
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0085
YOLO-WIT: Infrared remote sensing weak and small ship target detection algorithm
XIE Youchen, XU Tianyang, TANG Zhangyong, WU Xiaojun
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0834
Pod integrated navigation system elastic lever arm error compensation method
WANG Haipeng, LIU Haina, WANG Zhendong, MOU Cunxiao, ZHANG He, YE Wen
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0155
Dynamic response law of concrete gravity dam under contact explosion load
ZHANG Kefan, PENG Yong, LI Xiangyu, LU Fangyun, WANG Zhe
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0105
Attitude measurement and control method of flexible spacecraft based on distributed installation MSCSG
LI Lei, WANG Weijie, PANG Weikun, WANG Lifen, DUAN Leqiang, WANG Chenyu
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0139
Research on Developing Design Gust Load Spectrum for Bomber-Mounted Air-to-Ground Missiles
WEI Kun-yu, LI Chen-di, LI Bo-wen, YUAN Yuan, HE Xiao-fan
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0126
Component of gas-injection effects on wall heat flux and skin-friction of vehicles
ZHANG Xu, ZHAO Rui, LI Yu, YANG Guang, WANG Li-yan
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0009
【Volume 5 Issue E-journal】
Volume 50 Issue 5 2024
iconDownload (48581KB) 248 iconPreview Previous Issue
A review of algorithms for multi-vector attitude synthesis of research
WU Meiping, LIU Yilin, GUO Yan, YU Ruihang
2024, 50(5): 1427-1437.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0325
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 72
Image enhancement algorithm for underwater vision based on weighted fusion
BEN Yueyang, TANG Rui, DAI Ping’an, LI Qian
2024, 50(5): 1438-1445.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0540
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 48
Vision-based path planning algorithm of unmanned bird-repelling vehicles in airports
WANG Rui, LI Jinming, SHI Yulong, SUN Hui
2024, 50(5): 1446-1453.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0717
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 34
Aircraft system identification algorithm based on generalized equivalent model
ZHOU Dapeng, LI Heqi, WANG Yeguang, WANG Lixin
2024, 50(5): 1454-1462.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0507
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 18
Consensus control of multi-agent systems with uncertain communication networks
LIU Wei, YAN Shi, WANG Xibin, LI Ruitao, ZHOU Shaolei
2024, 50(5): 1463-1473.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0518
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 30
Pinning control of AUV cluster under input delay and communication delay
DU Xue, SUN Zhaodong, XU Chenglong, JIN Zesheng
2024, 50(5): 1474-1480.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0538
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 17
Obstacle detection and tracking method based on millimeter wave radar and LiDAR
NIU Guochen, TIAN Yibo, XIONG Yu
2024, 50(5): 1481-1490.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0541
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 16
A multi-task traffic scene detection model based on cross-attention
NIU Guochen, WANG Xiaonan
2024, 50(5): 1491-1499.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0610
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 27
Engineering test method for avionics system based on conformity evidence chain
ZHONG Lunlong, ZHANG Zhuoxuan, CHEN Yonggang
2024, 50(5): 1500-1511.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0643
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 11
UAV control law design method based on active-disturbance rejection control
ZUO Ling, ZHANG Xianglun, LI Zhiyu, QIN Wei, HOU Lin, YANG Sen
2024, 50(5): 1512-1522.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0488
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 20
Reconfiguration control and motion simulation of tilt-rotor aircraft with multilinks
WANG Xuqiao, LAI Feilong, ZHAO Changli
2024, 50(5): 1523-1531.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0522
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 13
Design of a new opening and speed limiting mechanism of passenger door
ZHI Wenjing, LI Jiangang, ZHANG Chen, LIU Dongping, DU Xiujun
2024, 50(5): 1532-1540.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0714
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 9
Formation reconfiguration control of UAV swarm based on MPC-PIO
LIAO Jian, GAO Xiangyang, YAN Shi, ZHOU Shaolei, WANG Donglai, KANG Yuhang
2024, 50(5): 1541-1550.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0398
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 13
Rotation binocular stereo rectification algorithm based on hierarchical spatial consistency
LUO Qijun, TIAN Xin, GAO Qingji
2024, 50(5): 1551-1559.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0611
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 9
Vibration control of flexible spacecraft with output constraints and external disturbances
LIU Shuyang, YANG Honglei, ZHANG Zhenguo, LI Yuanchun
2024, 50(5): 1560-1567.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0622
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 8
Migration control strategy for swarm density based on PDE-constrained heat conduction
PAN Xiao, SONG Ting, LI Meng, YAO Chuang
2024, 50(5): 1568-1575.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0635
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 6
Aircraft flight qualities of short take-off and vertical landing
ZHEN Xudong, WANG Zi’an, HU Runchang, GONG Zheng, CHEN Yongliang, WANG Jiangfeng
2024, 50(5): 1576-1585.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0413
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 5
Data-driven fault detection and diagnosis for UAV swarms
LI Runze, JIANG Bin, YU Ziquan, LU Ningyun
2024, 50(5): 1586-1592.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0441
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 14
UAV three-dimensional path planning based on ε-level bat algorithm
WANG Fuyi, MENG Xiuyun, ZHANG Haikuo
2024, 50(5): 1593-1603.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0502
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 8
Output regulation adaptive drag-free control with enhanced Kinky Inference
SUN Xiaoyun, SHEN Qiang, WU Shufan
2024, 50(5): 1604-1613.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0504
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 5
An online compensation method for random error of optical gyro
LU Kewen, WANG Xinlong, WANG Bin, DING Xiaokun, HU Xiaodong
2024, 50(5): 1614-1619.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0523
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 9
RBF neural network robust adaptive control of quadrotor aircraft
MA Zhenwei, BAI Hao, CHEN Hongbo, WANG Jinbo
2024, 50(5): 1620-1628.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0595
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 21
Robust anti-swing technology for helicopter slung load based on wave control
LI Honghong, HAN Yanhua
2024, 50(5): 1629-1638.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0326
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 5
Air gap flux-oriented vector control techniques of wind power synchronous motor
WANG Jiahao, TIAN Yuru, YU Naizhao
2024, 50(5): 1639-1645.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0463
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 3
Formation control and aggregation method of UAV based on consensus theory
GOU Jinzhan, LIANG Tianjiao, TAO Chenggang, MA Bo, WANG Haifeng, WU Yu
2024, 50(5): 1646-1654.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0470
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 10
Effectiveness evaluation method for earth observation satellite attitude control system
CAO Yin, CHENG Yuehua, GAO Bo, ZHANG Yanhua, XU Guili
2024, 50(5): 1655-1664.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0489
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 7
Quadrotor sliding mode control based on predefined time
LIU Hao, HUANG Shan, TU Haiyan
2024, 50(5): 1665-1674.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0481
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 8
Motion analysis and gait planning of a novel revolving wheel-legged robot
ZHANG Chengyao, WANG Gang, CHE Honglei, LI Wenjun
2024, 50(5): 1675-1684.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0491
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 5
Distributed adaptive anti-disturbance control for power systems based on multi-agents
SHI Tongxin, CHEN Longsheng, LI Tongshuai, JIN Feiyu
2024, 50(5): 1685-1692.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0496
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 5
Intelligent solution method based on high-speed aircraft fire control model
YANG Ben, JIN Feiteng, LIU Yanbin, CHEN Boyi, PENG Shouyong
2024, 50(5): 1693-1701.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0503
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 3
Fixed-time formation control of quadrotor UAV swarm with unknown disturbances
ZHENG Weiming, XU Yang, LUO Delin
2024, 50(5): 1702-1712.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0506
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 7
Model-free adaptive cascade control for temperature system of a hot wind tunnel
CHEN Jiacheng, YANG Xu, MA Yuxiang, LI Dong, DONG Sujun, LI Yunhua
2024, 50(5): 1713-1720.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0528
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 6
Improved predictor-corrector guidance method for time-coordination entry
GAO Yuan, HU Yu, CHEN Jinyong, ZHANG Jie, ZHOU Rui
2024, 50(5): 1721-1730.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0530
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 10
A comprehensive air-ground target attackability value ranking based on comprehensive weighting
SUN Xue’an, WANG Yin, ZHOU Qixian
2024, 50(5): 1731-1737.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0539
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 8
Flight data anomaly detection based on correlation parameter selection
ZHONG Jie, LUO Chong, ZHANG Heng, MIAO Qiang
2024, 50(5): 1738-1745.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0574
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 5
Altitude control strategy for high-aspect-ratio wings with active morphing
SHE Wanqiang, LIU Yanbin, CHEN Boyi
2024, 50(5): 1746-1752.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0612
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 7
Fault diagnosis of gearbox under open set and cross working condition based on transfer learning
MA Xiang, XU Shu, SHANG Pengchao, MA Jian, ZHOU Ruzhi
2024, 50(5): 1753-1760.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0719
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 13
cover

Founded: 1956 ( monthly )

Sponsor: Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China

Sponsored by: Beijing University of Aeronautics and Astronautics

ISSN: 1001-5965 CN: 11-2625/V

Notices

More+

WeChat

wechat
《北航学报》微信号:jbuaa1956。
敬请关注!

QQ

qq code
群名称: 北航学报
群   号: 171827511

Access statistics

  • Total Visits:
  • Today's Visit:
  • Number of Online:
xmlXML Online Production Platform

Links

More+