On-site induction brazing of tubes
Zhang Wei, Qi Bojin, Jin Yulan, Zhang Jin
2005, 31(02): 242-246.  
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 8886
Tube free bulging experiment with force-end and material properties testing
CHENG Pengzhi, LANG Lihui, GE Yulong, RUAN Shangwen, WANG Tao, WU Hai
2015, 41(4): 686-692.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2014.0603
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 973
Design technique based on CDD function for industrial CT system
Wei Dongbo, Fu Jian, Li Bing, Zhang Lei
2007, 33(02): 214-218.  
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 2821
UDRE estimation approach based on satellite surveillance dilution of precision
Shao Bo, Liu Jiansheng, Huang Zhigang, Li Rui
2010, 36(8): 900-903.  
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 2138
Carbon dioxide accumulation of space station crew quarters
Fu Shiming, Xu Xiaoping, Li Jindong, Pan Zengfu
2007, 33(05): 523-526.  
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 1761
Dynamic characteristic of squeeze film based on finite element method
Deng Yin, Lin Li, Shi Yajie, Hong Jie
2006, 32(05): 531-535.  
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 2022
Preferred orientation of electrolytic copper foil
Zhang Shichao, Jiang Tao, Bai Zhiming
2004, 30(10): 1008-1012.  
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 30
Design and parametric analysis of front suspension of new sport car
Jiang Libiao, Liu Yonghua, Gu Fangde, Wei Tao
2010, 36(4): 482-485.  
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 3020
Influent of inerting process of multi-bays central fuel tank for civil passenger airplane under various gas distributions
Feng Shiyu, Feng Chenxi, Wang Qixiang, Liu Weihua
2012, 38(5): 595-600.  
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 995
2015年第41卷第9期电子期刊
2015, 41(9)  
iconDownload
Resonance suppression method based on digital filter for servo system
WANG Jianmin, WU Yunjie, LIU Youmin, ZHANG Wulong
2015, 41(3): 485-491.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2014.0218
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 97223
Discrete element simulation of mechanical characteristics of sands under principal stress axes rotation
TONG Zhaoxia, WANG Bo, ZUO Zhaokun, YAO Yangping
2015, 41(6): 976-981.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2014.0434
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 92243
2014年第40卷第11期电子期刊
2014, 40(11)  
iconDownload
Large scale uniform electromagnetic field simulation based on Helmholtz coil
HUANG Songtao, ZHANG Wei, ZHANG Pengfei, QI Zewu
2015, 41(2): 203-208.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2014.0168
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 78359
2015年第41卷第1期电子期刊
2015, 41(1)  
iconDownload
Solution of stress intensity factor of surface cracked geometry with clamped ends
Cao Shusen, He Xiaofan, Yang Boxiao, Liu Wenting
2014, 40(11): 1637-1642.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2013.0717
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 60826
Approximate calculation method of buckling load on integral sub-stiffened panel
XU Yuanming, LI Songze
2015, 41(3): 369-374.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2014.0240
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 55114
Multi-user identification based on double views coupling in cooperative interaction scenarios
YANG Yuhui, WANG Weijie, WAN Huagen
2015, 41(5): 930-940.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2014.0454
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 53092
Building areas extraction basing on MSER in unmanned aerial vehicle images
DING Wenrui, KANG Chuanbo, LI Hongguang, LIU Shuo
2015, 41(3): 383-390.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2014.0177
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 41773
Visual tracking algorithm based on template updating and dual feature enhancement
LEI Bang-jun, DING Qi-shuai, MOU Qian-xi, WU Zheng-ping
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0020
ZHANG Shi-jian, LI Yao-yao, CAO Cheng, CHEN Ling
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0633
Integrated design of hypersonic aircraft wing layout and mission trajectory
YE Yi-qiao, SHEN Hai-dong, LIU Yan-bin, GAO Ze-peng, KONG Xiang, CHEN Jin-bao
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0650
Nonlinear region of attraction of angular motion for a controlled projectile with self-rotating wraparound fins
ZHOU Wen-tao, CHANG Si-jiang, ZHAN Peng-yao, CUI Hui-zhen
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0732
Geometric cognitive computing method for surface iso-segmentation
HU Jing-chen, ZHENG Guo-lei
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0593
Resilience-oriented joint optimization of aircraft taxiing route and apron assignment in airport
KOU Wei-bin, YU Kai-ren, WANG Jia-yu, ZHANG Yu-hui
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0801
A resource optimization allocation algorithm for radar networked system for stealth target tracking
HUANG Jie-yu, ZHANG Hao-wei, XIE Jun-wei, LI Zheng-jie, QI Cheng, DING Zi-hang
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0782
A heuristic constraint conversion scheduling method for time-triggered flows in TSN
ZHOU Zi-yan, LI Qiao, SHI Qi-dong
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0585
Research on task planning of multiple UAVs with simultaneous arrival constraints
REN Si-yuan, WANG Song, CHEN Gong, DENG Chen, PAN Zheng-xiao
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0783
A Continual Learning Method Based on Differential Feature Distillation for Multimodal Network
HE Chi-yuan, CHENG Shao-xu, XU Lin-feng, MENG Fan-man, WU Qing-bo
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0369
The application and practice of black box testing technology in Fluid Simulation Software
ZHANG Fan, LIU Wan, GUO Yong-yan, CENG Zhi-chun, HE Qian-wei, ZHAO Zhong
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0621
Research on finite element simulation modeling for ultrasonic testing of coarse-grained materials
YANG Gong-peng, ZHOU Zheng-gan, MA Teng-fei, WANG Jun, LI Yang, ZHOU Wen-bin
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0676
Multi-channel Coupled Spatial-temporal Enhanced Abnormal Behavior Detection
ZHANG Dong-ping, PAN Xin, MA Dao-bin, MI Hong-mei, LIN Li-li
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0752
Infrared image super-resolution based on visible image guidance and recursive fusion
ZHANG Yan, SUN Ming-lei, LIU Zi-yang, SUN Ye-mei, LIU Shu-dong
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023-0590
Health assessment of landing gear hydraulic retraction/extension system based on GRNN
JIA Bao-hui, TAN Chu-yi, GAO Yuan, WANG Yu-xin
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0708
Method for determining Stanton number on the blunt body in supersonic flow
ZHAO Jin-peng, CENG Wei, MA Hai-teng
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0800
Analysis and optimization of distributed solar cell power generation system for near space vehicles
CAI Pei-yuan, XU Guo-ning, KE Zhi-jie, ZHANG Yan-lei, YANG Yan-chu, CAI Rong
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0652
Design of unmanned aerial vehicle formation keeping controller based on improved consistency algorithmesign
WAN Ru, MA Zi-yuan, GONG Hua-jun, WANG Xin-hua, ZHANG Shuai
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0505
Learning Harris hawks optimization algorithm with signal-to-noise ratio
ZHANG Lin, SHEN Jia-ying, HU Chuan-lu, ZHU Dong-lin
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0433
Inpainting of blank strips in imaging logging images based on Fourier convolution
SU Qian-xiao, QIAO De-xin, REN Yi-li, FENG Zhou, LIN Sheng-lan, HUANG Rui-qi
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0754
Prediction of creep strain of turbine blades based on finite element nodes
CHEN Shi, XU He-ming, SUN Kai, XU Yi-han, ZHANG Yi-shang
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0639
Self-weighted scaled simplex representation subspace clustering
LIU Zheng-yan, WANG Hui-wen, ZHAO Qing
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0617
Research for high-altitude wind shear characteristics
YANG Jun-feng, CHENG Xuan, WANG Jian-mei, ZHANG Yi-ming, HU Xiong, XIAO Cun-ying
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0738
Research on Uncertainty in Kill Effectiveness of Anti-Ship Ballistic Missiles
WANG Zhi-hui, XIANG Zhi-ning, GAO Ping
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0774
A varying coefficient geographically weighted spatial lag model for compositional data
HUANG Ting-ting
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0347
Dynamically changeable human-robot collaborative assembly based on limb motion prediction
WU Hai-bin, SONG Chen-yang, ZHOU Shi-xuan
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0543
Research on attitude compound control technology for Micro/Nanosatellite maneuvering segment
LU Zheng-liang, XIE Hao-dong, NI Tao, XU Hao
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0688
Omnidirectional image quality assessment based on adaptive viewport fusion
FENG Chen-xi, ZHANG Di, YE Long
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0381
A fusion method for automobile tire-road friction coefficient observation
YONG Jia-wang, DONG Yi-yao, LI Yan-song, CHEN Yan-yan, FENG Neng-lian
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0667
Investigation into the characteristics of double-lip cascade boot-shaped reciprocating seals in differential-connection working conditions of hydraulic actuators
PENG Chao, TAN Shuang, YE Qiang, MIAO Jian-ming, OUYANG Xiao-ping
 doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0779
【Volume 2 Issue E-journal】
Volume 50 Issue 2 2024
iconDownload (49828KB) 203 iconPreview Previous Issue
An overview of visual SLAM methods
WANG Peng, HAO Weilong, NI Cui, ZHANG Guangyuan, GONG Hui
2024, 50(2): 359-367.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0376
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 0
Zero-shot object detection based on multi-modal joint semantic perception
DUAN Lijuan, YUAN Ying, WANG Wenjian, LIANG Fangfang
2024, 50(2): 368-375.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0392
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 0
Accurate license plate location based on synchronous vertex and body region detection
XU Guangzhu, LIU Gaofei, KUANG Wan, WAN Qiubo, MA Guoliang, LEI Bangjun
2024, 50(2): 376-387.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0396
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 7
Image super-resolution reconstruction network based on expectation maximization self-attention residual
HUANG Shuying, HU Hanyang, YANG Yong, WAN Weiguo, WU Zheng
2024, 50(2): 388-397.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0401
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 2
Discrete sparrow search algorithm incorporating rough data-deduction for solving hybrid flow-shop scheduling problems
ZHOU Ning, ZHANG Songlin, ZHANG Chen
2024, 50(2): 398-408.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0424
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 1
Aspect sentiment triple extraction for grammar-weighted graph text
HAN Hu, MENG Tiantian
2024, 50(2): 409-418.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0443
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 1
Real-time robust visual tracking based on spatial attention mechanism
MA Sugang, ZHANG Zixian, PU Lei, HOU Zhiqiang
2024, 50(2): 419-432.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0329
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 2
Cross-modality nearest neighbor loss for visible-infrared person re-identification
ZHAO Sanyuan, A Qi, GAO Yu
2024, 50(2): 433-441.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0422
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 1
A Transformer based deep conditional video compression
LU Guo, ZHONG Tianxiong, GENG Jing
2024, 50(2): 442-448.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0374
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 2
Solidly mounted resonator based on optimized Bragg structure
ZHANG Shifeng, XUAN Weipeng, SHI Linhao, DONG Shurong, PU Shiliang
2024, 50(2): 449-455.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0436
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 1
Image captioning model based on divergence-based and spatial consistency constraints
JIANG Wenhui, CHEN Zhiliang, CHENG Yibo, FANG Yuming, ZUO Yifan
2024, 50(2): 456-465.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0400
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 2
A person re-identification method for fusing convolutional attention and Transformer architecture
WANG Jing, LI Peitong, ZHAO Rongfeng, ZHANG Yun, MA Zhenling
2024, 50(2): 466-476.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0456
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 2
Periodic pattern-enhanced multi-view short-term load prediction
SU Wei, XIAO Xiaolong, SHI Mingming, FANG Xin, SI Xinyao
2024, 50(2): 477-486.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0399
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 2
Optimization of office process task allocation based on deep reinforcement learning
LIAO Chenyang, YU Jinsong, LE Xiangli
2024, 50(2): 487-498.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0290
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 2
Improved YOLOv5s low-light underwater biological target detection algorithm
CHEN Yuliang, DONG Shaojiang, SUN Shizheng, YAN Kaibo
2024, 50(2): 499-507.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0322
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 5
Multi group sparrow search algorithm based on K-means clustering
YAN Shaoqiang, LIU Weidong, YANG Ping, WU Fengxuan, YAN Zhe
2024, 50(2): 508-518.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0328
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 2
Multi-agent coverage control based on communication connectivity maintenance constraints
ZHANG Yunlin, MA Zhuangzhuang, SHI Lei, SHAO Jinliang
2024, 50(2): 519-528.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0340
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 1
Multi-hop knowledge graph question answering based on deformed graph matching
LI Xiangyue, FANG Quan, HU Jun, QIAN Shengsheng, XU Changsheng
2024, 50(2): 529-534.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0375
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 1
A smooth path planning method based on Dijkstra algorithm
GONG Hui, NI Cui, WANG Peng, CHENG Nuo
2024, 50(2): 535-541.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0377
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 2
Language-guided target segmentation method based on multi-granularity feature fusion
TAN Quange, WANG Rong, WU Ao
2024, 50(2): 542-550.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0384
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 1
Image-text matching algorithm based on multi-level semantic alignment
LI Yiru, YAO Tao, ZHANG Linliang, SUN Yujuan, FU Haiyan
2024, 50(2): 551-558.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0385
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 2
Graph pooling method based on multilevel union
DONG Xiaolong, HUANG Jun, QIN Feng, HONG Xudong
2024, 50(2): 559-568.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0386
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 1
Image-text aspect emotion recognition based on joint aspect attention interaction
ZHAO Yicheng, WANG Suge, LIAO Jian, HE Donghuan
2024, 50(2): 569-578.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0387
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 1
Multi-modal mask Transformer network for social event classification
CHEN Hong, QIAN Shengsheng, LI Zhangming, FANG Quan, XU Changsheng
2024, 50(2): 579-587.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0388
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 1
Region-aware real-time portrait super resolution reconstruction network
GONG Kecun, ZHOU Menglin, TANG Dongming
2024, 50(2): 588-595.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0394
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 1
Multimodal bidirectional information enhancement network for RGBT tracking
ZHAO Wei, LIU Lei, WANG Kunpeng, TU Zhengzheng, LUO Bin
2024, 50(2): 596-605.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0395
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 1
Multi-source remote sensing image classification based on Transformer and dynamic 3D-convolution
GAO Feng, MENG Desen, XIE Zhengyuan, QI Lin, DONG Junyu
2024, 50(2): 606-614.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0397
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 2
Cross-modal hashing network based on self-attention similarity transfer
LIANG Huan, WANG Hairong, WANG Dong
2024, 50(2): 615-622.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0402
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 1
Multi-input Fourier neural network and its sparrow search optimization
LI Liangliang, ZHANG Zhuhong, ZHANG Yongdan
2024, 50(2): 623-633.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0404
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 1
Lossy point cloud geometry compression based on Transformer
LIU Gexin, ZHANG Junteng, DING Dandan
2024, 50(2): 634-642.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0412
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 1
Software defect prediction algorithm for intra-membrane sparrow optimizing ELM
TANG Yu, DAI Qi, YANG Mengyuan, CHEN Lifang
2024, 50(2): 643-654.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0438
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 2
Person re-identification method based on attention mechanism and CondConv
JI Guangkai, WANG Rong, PENG Shufan
2024, 50(2): 655-662.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0454
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 1
Adversarial attack method based on loss smoothing
LI Meihong, JIN Shuang, DU Ye
2024, 50(2): 663-670.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0478
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 2
Remote sensing image-text retrieval based on layout semantic joint representation
ZHANG Ruoyu, NIE Jie, SONG Ning, ZHENG Chengyu, WEI Zhiqiang
2024, 50(2): 671-683.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0527
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 2
Multilevel relation analysis and mining method of image-text
GUO Ruiping, WANG Hairong, WANG Dong
2024, 50(2): 684-694.   doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0599
Abstract References Relative Articles Resource File Access Statistics iconViews iconDownload 2
cover

Founded: 1956 ( monthly )

Sponsor: Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China

Sponsored by: Beijing University of Aeronautics and Astronautics

ISSN: 1001-5965 CN: 11-2625/V

Notices

More+

WeChat

wechat
《北航学报》微信号:jbuaa1956。
敬请关注!

QQ

qq code
群名称: 北航学报
群   号: 171827511

Access statistics

  • Total Visits:
  • Today's Visit:
  • Number of Online:
xmlXML Online Production Platform

Links

More+